Prof. Dr. Birsen Can Demirdogen

TOBB University of Economics and Technology Faculty of Enginnering Department of Biomedical Engineering

Research Group

 

Our Research Areas

 • Araştırmalarımız multiple sclerosis (MS), psödoeksfoliasyon sendromu, psödoeksfoliatif glokom ve inme gibi bazı kompleks hastalıkların moleküler, genetik ve biyokimyasal temellerini aydınlatmaya ve bu hastalıkların erken tanısında kullanılabilecek yeni biyobelirteçler geliştirmeye yöneliktir.
 • Diş hekimliğinde kullanılan biyomalzemelerin biyolojik etkileri, biyouyumluluk ve biyoaktiviteleri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır.
 • Araştırmalarımla ilgili anahtar sözcükler 
  • Kişiselleştirilmiş tıp, hassas tıp
  • Genetik polimorfizmler, SNP'ler, VNTR'lar, mikro-RNA'lar (miRNA’lar)
  • Risk faktörleri, biyobelirteçler, biomarker’lar
  • Multipl skleroz (MS), nöroimmünoloji
  • Psödoeksfoliasyon sendromu, psödoeksfoliatif glokom, glokom, göz tansiyonu
  • Nörodejeneratif hastalıklar
  • Strok, inme, felç, beyin felci, iskemik inme, aterotrombotik iskemik inme
  • Farmakogenetik
  • Endodonti, MTA, mineral trioxide aggregate, biyomateryal,toksisite, toksikoloji
 • Personalized medicine, precision medicine
 • Genetic polymorphisms, SNPs, VNTRs, microRNAs (miRNAs)
 • Risk factors, biomarkers
 • Multiple sclerosis (MS), neuroimmunology
 • Pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliative glaucoma, glaucoma
 • Neurodegenerative diseases
 • Stroke, ischemic stroke, atherothrombotic ischemic stroke
 • Pharmacogenetics
 • Endodontics, MTA, mineral trioxide aggregate, biomaterial, toxicity, toxicology

 

Genetic Polymorphism Research

Yürütücü - Principal Investigator

Birsen Can Demirdöğen

Birsen Can Demirdöğen

Doktora - PhD

Canan Akçin (ORCID: 0000-0003-2991-9793)

Canan Akçin (ORCID: 0000-0003-2991-9793)

2015 yılında ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı bölümde doktora programına kabul aldı ve hala çalışmalarına CAN-LAB grubunda devam ediyor. Yüksek lisans çalışmasında psödoeksfoliasyonsendromu ve psödoeksfoliatif glokom hastalıklarında CTGF geni ve proteinin rolü üzerinde çalıştı. Şimdilerde MS hastalığının tedavi sürecinde ilaç yanıtı konusunda biyobelirteç olarak kullanılabilecek parametreler üzerinde çalışıyor. Çeşitli ders asistanlıklarının yanı sıra Hücre ve Moleküler Biyoloji, Genel Fizik II ve Genel Kimya laboratuvar derslerinde asistan olarak görev alıyor.

Yüksek Lisans - Master of Science

Tuğba Öztürk (ORCID: 0000-0003-1471-0372)

Tuğba Öztürk (ORCID: 0000-0003-1471-0372)

Orta okul ve lise dönemlerinde fen bilimleri ve biyoloji derslerine duyduğu ilgiden dolayı lisans eğitimi için biyolojik bilimleri tercihetmiştir. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne tam burslu tezli yüksek lisans öğrencisi olarak başlamıştır. CAN-LAB grubunda psödoeksfoliasyonsendromu ve psödoeksfoliatif glokom hastalıklarının teşhisi için biyobelirteç olabilecek yakın zamanda keşfedilen, moleküler biyoloji dünyasına yeni bir bakış kazandıran küçük kodlama yapmayan mikroRNA’lar ve tek nükleotit polimorfizmleri (SNP) üzerinde çalışmaktadır. Hücre ve Moleküler Biyoloji, Genel Fizik I ve Genel Fizik II laboratuvar derslerinde asistanlıkyapmaktadır.

Osman Oğuzhan Kılıç (ORCID:0000-0003-4779-8390)

Osman Oğuzhan Kılıç (ORCID:0000-0003-4779-8390)

2013 yılında birincilikle girdiği TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden 2018 yılında mezun oldu. Mezuniyetini takip eden dönemde yüksek lisans eğitimine yine aynı bölümde tam burslu öğrenci statüsünde başladı ve halen CAN-LAB ekibi ile çalışmalarına devam etmektedir. MS için biyobelirteç keşfi ve genetik polimorfizmalanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ders asistanlıklarının yanı sıra Genel Fizik I ve Hücre ve Moleküler Biyoloji laboratuvar derslerinin asistanlıklarını yapmaktadır.

Mekselina Kalmaz

Mekselina Kalmaz

2016 yılında TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’ni kazandı. Lisans eğitimi süresince Assoc. Prof. Birsen Can Demirdöğen'in derslerine duyduğu ilgi ile birlikte CAN-LAB ekibi ile çalışmaya 'Analysis of The Relationship  Between Connected Tissue Growth Factor (CTGF) Genetic Polymorphisms, Multiple Sclerosis (MS) Risk and Disability Scores'  adlı lisans tezi ile başladı. Tez sürecinde bu laboratuvardaki çalışmalara olan ilgisi katlanarak arttı. 2021 yılında, mezuniyetini takip eden dönemde yüksek lisans eğitimine aynı bölümde başladı. MS  biyobelirteç keşfi için miRNA'lar ve genetik polimorfizm alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Buse Aydın

Buse Aydın

2017 yılında girdiği Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından multifaktöriyel hastalıklara ve hastalıkların genetiğine, moleküler mekanizmalarına ilgisi sonucunda Doç. Dr. Birsen Can Demirdöğen danışmanlığında tezli yüksek lisans öğrencisi olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine başladı. CAN – LAB ekibi ile MS için yeni biyobelirteç keşfi konulu çalışmalarına devam etmektedir.

Ata Ayhan Yılmaz

Ata Ayhan Yılmaz

2016 yılında Lisans Öğrenimine tam burslu olarak girdiği TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nde başladı. Lisans hayatını 2021 yılında başarıyla tamamlamasının hemen ardından, yine aynı bölümde, TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nde Lisansüstü öğrenci olarak Yüksek Lisansına başladı ve CAN-LAB Ekibi ile çalışmalarına başladı. MS hastalığında mikroRNA’lar ve tek nükleotit polimorfizmleri (SNP) ile; MS için biyobelirteç keşfi ve basamak tedavilerinin yanıtlarının incelenmesi konularında çalışmalarına başladı.

Courses

Research Group

News From Us

Publications

Search